Трудовий стаж страховий стаж

Калькулятор стажу роботи: трудовий, страховий, пенсійний

Нарахування та підтвердження страхового стажу за період трудової діяльності до 1 липня 2000 року здійснюється на підставі записів у трудовій книжці, а також інших документів (довідок підприємств, установ і організацій, а також даних держархівів). Після 1 липня 2000 року розрахунок пенсійного стажу проводиться суто за даними персонального обліку в Пенсійному фонді.

З 01.01.2020 року для всіх категорій платників встановлена єдина ставка ЄСВ — 22%. Таким чином, з 1 січня 2020 року всі підприємці, як на загальній системі, так і на єдиному податку, сплачують внесок у розмірі 819,06 гривень на місяць. Для ФОП 1-ої групи єдиного податку з цього року скасована можливість сплати ЄСВ в сумі не менше 1/2 мінімального страхового внеску.

Трудовий (страховий) стаж і вислуга років

Учасники правовідносин соціального забезпечення, як і будь-яких інших правовідносин, наділяються суб’єктивними правами та юридичними обов’язками. Держава при цьому виступає гарантом реалізації цих прав та їх здійснення. Уповноважені державою органи (соціального захисту, суди та ін..) здійснюють охорону і захист прав, застосовуючи законодавство про соціальне забезпечення та норми інших галузей права (кримінального, адміністративного, фінансового. цивільного).

Для підтвердження трудового стажу приймаються довідки, витяги із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

Трудовий страховий стаж

При обчисленні спеціального стажу для призначення пенсій відповідно до статей 12 (робота з особливими умовами праці), 13 (пенсії працівникам, зайнятим на підземних і відкритих гірничих роботах), 15 (пенсії особам, які працювали до введення в дії Закону «Про пенсійне забезпечення» на роботах з особливими умовами праці), 19 (пенсії багатодітним матерям), 47 (пенсії працівникам авіації та льотно-випробувального складу), 48 (пенсії окремим категоріям медичних та педагогічних працівників), 49 (артистам), 49-1 (працівникам слідчого апарату прокуратури), 49-2 (спортсменам) зараховується час, протягом якого працівник безпосередньо був зайнятий виконанням робіт, що дають право на пенсію за роботу з особливими умовами праці або за вислугу років, а також періоди тимчасової непрацездатності і час, протягом якого за працівником в установленому законодавством порядку зберігалася середня заробітна плата.

Трудовий стаж обчислюється за фактичною тривалістю трудової діяльності, служби, навчання. У нього включається все календарний час, який минув від дня надходження на роботу до звільнення з неї, в тому числі і час відпочинку (вихідні та святкові дні, дні відпустки, а також перерви в роботі у зв’язку з режимом робочого часу).

Глава V

За відсутності в документах таких відомостей для підтверджен­ня часу навчання приймаються довідки про тривалість навчання в навчальному закладі у відповідні роки за умови, що в докумен­тах дані про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів.

Рекомендуем прочесть:  Как многодетной семье получить жилье

б) інженерно-технічний склад, який здійснює випробні (дослідні) польоти, а також польоти по здачі, прийманню літальних апа­ратів, їх систем, агрегатів, приладів та обладнання, парашутно-десантної техніки (при наявності діючого посвідчення про до­пуск до проведення льотних випробувань): інженери, техніки, механіки, оператори та експериментатори всіх найменувань;

Трудовий стаж страховий стаж

Перший спосіб.Прийти до будь-якого відділення Пенсійного фонду України з паспортом та ідентифікаційним кодом. Якщо маєте при собі ці два документи, фахівці за декілька хвилин видрукують вам дані з бази персоніфікованого обліку. Згідно з ними ви зможете перевірити, яку вам нараховували зарплату, скільки за вас сплачували соціального внеску та скільки днів страхового стажу вам зараховано за той чи інший місяць. Якщо у потрібних графах нулі, це тривожний сигнал. Роботодавець щось робить не так.

1 січня 2004 року. Ця дата дуже важлива. Відтоді для нарахування пенсії потрібен лише страховий стаж. Увесь трудовий стаж, який був у людини до 2004 року, автоматично перетворився у страховий стаж. Фактично за цей період трудовий перейменували у страховий. Після 2004 року людина повинна заробляти саме страховий стаж і робити це в єдиний спосіб — сплачувати страхові внески.

Трудовий і страховий стаж

Тобто, починаючи з 1 січня 2004 року, трудова книжка не є підтвердженням страхового стажу. Ваш роботодавець може піти на хитрість і не сплачувати страхові внески. Тобто запис в трудовій книжці є, а страховий стаж не іде і цей період вже не буде враховуватись при нарахуванні пенсії.

Другий спосіб. Скористатися інформаційним кіоском, який розташований майже в кожному відділення Пенсійного фонду. Ви підносите до нього Свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (його вам мали видати на першій роботі), машина зчитує штрих-код і за декілька секунд видає на екран потрібну інформацію.

Страховий стаж

2. Страховий стаж — як база для нарахування допомоги. Відповідно до ФЗ «Про забезпечення допомога з тимчасової непрацездатності, по вагітності та пологах, громадян, що підлягають обов’язковому соціальному страхуванню» розмір допомоги прямо залежить від величини страхового стажу. Так при стажі до п’яти років — допомога призначається з розрахунку 60% середнього заробітку, при стажі від 5 до 8 років — 80% середнього заробітку, а при стажі більше 8 років — 100%.

1. Страховий стаж — як підстава призначення пенсії. Відповідно до ФЗ «Про трудові пенсії в Російській Федерації» призначення даних пенсій можливе лише за наявності у особи відповідного страхового стажу :: для трудової пенсії по інвалідності і трудової пенсії по втрати годувальника — хоча б один день стажу, для трудової пенсії по старості — 5 років .

Страховий трудовий стаж

У другій категорії працівниківумовами призначення пенсії за вислугу років є наявність певного стажу роботи за спеціальністю (вислуги років) і припинення до часу звернення за пенсією роботи, яка дає право на пенсію за вислугу років. Перелік посад льотного складу та інших працівників цивільної авіації, порядок нарахування строків вислуги років для призначення ним пенсій затверджено постановою Кабінетом Міністрів України від 21 липня 1992 року N 418.

Рекомендуем прочесть:  Документы для подачи декларации

Особам, які проживали чи проживають та які працювали в 1—4 зонах законодавством надано особливого статусу.Особами, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (ст. 9 Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 19.12.91), є учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; потерпілі від ЧК. Потерпілі від Чорнобильської катастрофи — це громадяни, включаючи дітей, які зазнали впливу радіоактивного опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи: 1)евакуйовані із зони відчуження, відселені із зон безумовного та гарантованого добровільного відселення; 2)особи, які постійно проживали в 2-й та 3-й зонах на день аварії або прожили за станом в 2-й зоні не менше двох років, в 3-й зоні не менше 3 років та відселені або самостійно переселилися з них;

Трудовий стаж страховий стаж

Як співвідносяться між собою поняття трудового та страхового стажу? На жаль, законодавство РФ не дає однозначної відповіді на це питання, а навпаки, лише породжує безліч питань, що вимагають окремого роз’яснення. З одного боку, страховий стаж можна розглядати як різновид трудового стажу. Їх об’єднує те, що основу обох становить праця, робота. У цьому сенсі поняття трудового та страхового стажу тісно пов’язані. Можна відзначити спадкоємність законодавства щодо зарахування до страхового стажу періодів, які не є роботою і, отже, не підтверджуються внесків. Така можливість передбачена Законом про трудові пенсії в відношенні періодів догляду за дитиною, служби в лавах Збройних Сил та ін. Крім того, аргументом на користь певної спорідненості страхового та трудового стажу є положення п. 2 ст. 29 Закону про трудові пенсії, які передбачають включення до страхового стажу періодів роботи та іншої діяльності, що здійснюється громадянами в попередні роки, до вступу в силу цього Закону.

Зміст правовідносини, пов’язаного з трудовим стажем, являє собою єдність його властивостей і зв’язків, об’єднаних значенням, — це сумарна тривалість трудової, іншої суспільно-корисної діяльності та інших зазначених у законодавстві періодів, з якими пов’язані певні правові наслідки для окремих вікових категорій громадян.

Що таке трудовий та страховий стаж

Тобто, починаючи з 1 січня 2004 року, трудова книжка не є підтвердженням страхового стажу. Ваш роботодавець може піти на хитрість і не сплачувати страхові внески. Тобто запис в трудовій книжці є, а страховий стаж не іде і цей період вже не буде враховуватись при нарахуванні пенсії.

Увесь трудовий стаж, який був у людини до 2004 року, автоматично перетворився у страховий стаж. Фактично за цей період трудовий перейменували у страховий. Після 2004 року людина повинна заробляти саме страховий стаж і робити це в єдиний спосіб – сплачувати страхові внески.

Ссылка на основную публикацию